باشگاه کتابخوانی دچار

دچار یعنی عاشق و فکر کن که چه تنهاست اگر ماهی کوچک، دچار آبی دریای بیکران باشد…

وبلاگ باشگاه کتاب خوانی دچار

گروهی نویسنده و منتقد و کتابخوان به همت بزرگان ادبیات معاصر ایران زمین گرد هم آمدیم تا کتاب بخوانیم و بیشتر بدانیم. نقد کتابی که هرماه معرفی می شود در وبلاگ باشگاه کتابخوانی دچار در دسترس است.