گالری

محافل و دوره همی های ادبی و فرهنگی

اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۰

اعتدال بی‌نظیر فصل‌های زندگی

دیدمت با تارهای مو که برپیشانی‌ات…با همان شلوار جین و عینک و بارانی‌ات شعر می‌خواندی و می‌خندیدی و من گیج و ماتمحو بودم در تو و […]
بهمن ۵, ۱۳۹۹

نکته های نویسندگی ۷

دی ۲۸, ۱۳۹۹

نکته های نویسندگی ۶

دی ۱۰, ۱۳۹۹

نکته های نویسندگی ۵

دی ۸, ۱۳۹۹

نکته های نویسندگی ۴

آذر ۲۳, ۱۳۹۹

در گیر تو بودم که نمازم…

آذر ۱۴, ۱۳۹۹

خانه دوست کجاست

شعر: سهراب سپهریدکلمه: سیدمحمدحسین حسینی
آبان ۱۸, ۱۳۹۹

دنیای بدون تو

متن: زهرا مهدویدکلمه: سیدمحمدحسین حسینی
آبان ۱۷, ۱۳۹۹

کافه گردی با جناب سین