کارگاه ها

اردیبهشت ۷, ۱۴۰۰

داستان‌نویسی پیشرفته آنلاین

* کلاس‌های داستان نویسی پیشرفته هشت جلسه دو ساعته می‌باشد. ۱. شناخت درام و ملودرام سازی۲‌. ‎صحنه‌پردازی و شیوه‌های آن۳‌. ‎لایه‌های دیالوگ و دیالوگ‌های دو پهلو۴. […]
اردیبهشت ۷, ۱۴۰۰

داستان‌نویسی مقدماتی آنلاین

* کلاس‌ها هشت جلسه دو ساعته می‌باشد. ۱. شناخت عناصر داستان۲. آموزش نوشتن یک پیرنگ کامل۳. داستان کلاسی و پیش بردن آن تا انتها۴. تمرین‌های ویژه‌ی […]
اردیبهشت ۶, ۱۴۰۰

داستان‌نویسی پیشرفته

* کلاس‌های داستان نویسی پیشرفته هشت جلسه دو ساعته می‌باشد. ۱. شناخت درام و ملودرام سازی۲‌. ‎صحنه‌پردازی و شیوه‌های آن۳‌. ‎لایه‌های دیالوگ و دیالوگ‌های دو پهلو۴. […]
اردیبهشت ۵, ۱۴۰۰

گارگاه داستان‌نویسی مقدماتی

* کلاس‌ها هشت جلسه دو ساعته می‌باشد. ۱. شناخت عناصر داستان۲. آموزش نوشتن یک پیرنگ کامل۳. داستان کلاسی و پیش بردن آن تا انتها۴. تمرین‌های ویژه‌ی […]