گفتگوها

فروردین ۵, ۱۴۰۰

الگوسازی از مسیر ادبیات جهانی

گفتگو با نشریه «سورنای» دانشگاه الزهرا (س) کلیشه‌های اجتماعی با مطالعه‌ی صحیح شکسته می‌شوند/ حمایت همه جانبه انجمن ادبی سیمین از ترویج فعالیت‌های ادبی حسینی بر […]
خرداد ۱, ۱۳۹۹

خیزش زنان با ادبیات علیه محدودیت‌ها

با کتابخوانی به جنگ آسیب های اجتماعی می رویم حسینی اعتقاد دارد در دوره ی کنونی زنان با استفاده از ابزار ادبیات و داستان نویسی توانسته […]