گالری

محافل و دوره همی های ادبی و فرهنگی

اردیبهشت ۱۳, ۱۴۰۰

اعتدال بی‌نظیر فصل‌های زندگی

دیدمت با تارهای مو که برپیشانی‌ات…با همان شلوار جین و عینک و بارانی‌ات شعر می‌خواندی و می‌خندیدی و من گیج و ماتمحو بودم در تو و […]